עמלות בבנקים: על מה אתם באמת משלמים?

העמלות הן דרך מרכזית של הבנקים להרוויח מלקוחותיהם. עבורם, מדובר בכסף גדול. עבורנו, נושא זה עשוי להראות במבט ראשון כדבר זניח למדי ולכן אנשים רבים נוטים שלא להתעמק בכך. למרות זאת, מדובר במצטבר על סכומים לא קטנים, שהם בוודאי משמעותיים לאורך זמן למשפחה ממוצעת. גם עבור עסקים, הטיפול בכך איננו מיותר. על מה אנחנו בעצם משלמים לבנקים עמלות?

עמלות בבנקים

נושאי עמלות כלליים

עמלות על ניהול הוראות קבע שונות, עמלות על ביצוע פעולות שונות שמוגדרות "פעולות באמצעות פקיד" (כמו הפקדת מזומנים אצל הפקיד בבנק) וכנ"ל לפעולות שהן "פעולות בערוץ ישיר" (כמו שימוש בכספומט). עמלות על פעולות עובר ושב (דוגמת הפקדת או כסף).

עמלות על משלוח הודעות שונות

הבנק "מתכתב" איתנו לגבי מגוון דברים וזה כמובן על חשבוננו, כולל התראות (למשל על תשלומים שלא כובדו) ועמלות על הודעות SMS.

עמלות על אספקת מידע

עמלות על איתור ו/או הפקת מידע מסוגים שונים לבקשת הלקוח, דוגמת איתור חשבונות ומסמכים וקבלת מידע מרשם החברות.

עמלת החזר חיוב

הבנקים נוהגים לגבות עמלות גם על החזר חיוב, עקב "אי כיסוי מספיק בחשבון" (או אכ"מ).

עמלות שונות בנושא אשראי

הקצאת מסגרת אשראי, דמי כרטיס אשראי או מתן הלוואה.

עמלות בנושא צ'קים

עמלות על הזמנת פנקסי צ'קים, הפקת צ'ק בנקאי, טיפול בצ'ק דחוי וכן הפקדת וגביית צ'קים במט"ח.

מטבע חוץ

עמלות חליפין ועמלות על פעולות של העברת מטבע חוץ.

עמלות על שירותים נוספים

מלבד עמלות סטנדרטיות אלה, ישנם עוד נושאים שלגביהם בנקים גובים עמלות מיוחדות, דוגמת עמלות ניירות ערך, עמלה על שימוש בכספת וכן עמלה על ביצוע העברה במערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת).

 

לא לשכוח את שני המסלולים:

עוד נזכיר לסיכום ולהשלמת התמונה, שהחוק מחייב את הבנקים כיום להציע שני מסלולי עמלות, שההבדל ביניהם יכול להיות משמעותי בשורה התחתונה. העיקרון הוא שאלה יהיו מסלולים עם מחיר חודשי קבוע. במסלול "בסיסי" זול כלולות עד 10 פעולות בערוץ ישיר ופעולה אחת אצל פקיד, בכל חודש. מחיר מסלול זה, חייב להיות לא יותר מ-10 שח לחודש. המסלול ה"מורחב" כולל ביצוע עד 50 פעולות בערוץ ישיר ו-10 אצל פקיד ומחירו תלוי בהחלטה של הבנק. ניתן לבחור בין שניהם וגם לעבור בין מסלול למסלול, בכל עת. אם לא בוחרים במפורש מסלול, משני אלה או ממסלול אחר שהבנק הציע, תיגבה עמלת פעולה בנפרד לכל פעולה (לפי תעריפי הבנק).

 

לסיכום

אמנם מדובר בנושא שהטיפול בו עשוי לדרוש לא מעט זמן התעמקות ומחשבה, אבל זו תהיה לרוב לא יותר מעבודה חד פעמית או תקופתית. התוצאה: השקעה משתלמת, שתחזיר עצמה לאורך זמן.

נגישות